Придружете ни се на Вебинарот на КОПАСАХ Европа на кој ќе дискутираме како организациите од регионот ги адресираат проблемите на 1. Рани и договорени бракови и 2. Родово базирано насилство и нивното влијание врз добросостојбата на децата.
Ќе имате можност да слушнете што превземаат организациите и на кои начини бараат отчетност од јавните институции за надминување на овие проблеми во Црна Гора, С. Македонија, Албанија и Романија.