• esem@esem.org.mk
  • Јавете се: +389 (0) 2 3298 295; 3298 296
  • ул. Максим Горки 20/1-4 1000, Скопје, Република Македонија

Програми за работа

Програмите за работа на здружението ЕСЕ може да ги преземете со кликање на иконата за соодветната година.

Програма за работа 2010

Програма за работа 2011

Програма за работа 2012

Програма за работа 2013

Програма за работа 2014

Програма за работа 2015

Програма за работа 2016

Програма за работа 2017

Програма за работа 2018

Програма за работа 2019

Програма за работа 2020

Програма за работа 2021

Програма за работа 2022

Програма за работа 2023

Програма за работа 2024